Press

Är du journalist och vill vara med och bevaka Building Sustainability 18? Här kan du anmäla intresse för att delta. 

Vid anmälan behöver du ange din publikation samt kortfattat beskriva varför du vill närvara på konferensen. Observera att din anmälan gäller först efter att du mottagit ett bekräftelsemail från oss.