Seminarier

Under konferensen kan du delta på frukost- och lunchseminarier och höra mer om högaktuella ämnen inom branschen. Frukost samt lunch ingår.

Dag 1: Frukostseminarium

Sveriges Byggindustrier driver Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor framåt

Datum och tid: 24 oktober kl. 08.30 – 09.30
Plats: Sal 307
Talare: Jonas Tannerstad, chef el automation Örebrobostäder, Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, Per Bengtsson, Sustainable Finances Nordea och Tony Stigmanslid, marknadschef Destroyer
Panel: Svante Axelsson, samordnare Fossilfritt Sverige, Emma Hult, (MP) ordförande riksdagens Civilutskott och Gustaf Landahl, avdelningschef miljöförvaltningen, Stockholms stad
Arrangör: Sveriges Byggindustrier
Anmälan: Via denna länk

Sveriges Byggindustrier har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning. Kom och lyssna på aktörer som redan gör bra saker inom miljöområdet i byggsektorn, men som också har utmaningar framför sig. Under frukosten får du lyssna till

5 kloka åtgärder på 5 minuter…

…från representanter från branschen. Därefter får vi reflektioner från panelen som kommer att ifrågasätta, heja på och diskutera om vi är på rätt väg och vilka utmaningar vi har framför oss för att lyckas nolla bygg- och anläggningssektorn till 2045.

Välkomna att frukostmingla, inspireras och diskutera färdplan med oss!

Om arrangören

Läs mer om Sveriges Byggindustrier här www.sverigesbyggindustrier.se

Energieffektivisera med hjälp av BeBo och Belok

Datum och tid: 24 oktober kl. 08.30 – 09.30
Plats: Sal 300
Talare: Göran Werner, koordinator för BeBo, Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok och Tomas Berggren, Energimyndigheten
Arrangör: BeBo och Belok
Anmälan: Via denna länk

Medlemmarna i BeBo och Belok består av några av de inom energieffektivisering mest ambitiösa fastighetsägarna i landet. Nätverken ger fastighetsägarna möjlighet att träffas och dela erfarenheter, diskutera möjligheter samt engagera sig i gemensamma projekt för att demonstrera och utvärdera nya lösningar. Resultaten är öppna och tillgängliga för alla, och sprids via nätverken.

Välkommen på frukostseminarium där ni har möjlighet att ta del av hur Energimyndigheten arbetar med energieffektiviseringsfrågan inom nätverken, hur ni kan använda kunskapen och vara med och påverka utvecklingen.

  • Energimyndigheten satsar på nätverk som BeBo och Belok
  • Aktuella projekt och fördjupningsområden
  • BeBo och Beloks gemensamma Resultatkonferens 14/11 2018

Om arrangören
Läs mer om BeBo och Belok på www.belok.se och www.bebostad.se

 

Dag 1: Lunchseminarium

Inneklimat, belysningsstyr och verktyg för digitalisering av fastigheter – allt i ett på webben!

Datum och tid: 24 oktober kl. 12.30-13.00
Plats: Sal 307
Talare: Thomas Lindborg vVD/utvecklingschef, Lindinvent
Arrangör: Lindinvent
Anmälan: Via mail till nilla.hedlund@lindinvent.se

2004 vann Lindinvent Stora Energipriset med ett innovativt aktivt tilluftsdon. Hur löstes detta utan att skapa tekniska julgranar som endast IT-experter kan förstå? Hur skapar du nytta för hyresgästen och underlättar för driftsteknikerna i en värld av IOT-plattformat, API och jakt på ökad lokaleffektivitet? Under passet får du en demo av innovativa webbaserade lösningar för styrning av inneklimat, belysning och solskydd.

  • Så undviker du tekniska julgranar!
  • Skapa nytta för hyresgästen och underlätta för driftsteknikerna
  • Space management och appbaserad interaktivitet

Om arrangören
Lindinvent grundades 1995 och finns idag på fem orter runt om i landet med cirka 70 medarbetare. Lindinvent har installerat lösningar på SEB:s och Swedbanks huvudkontor, alla de större universiteten, flertalet sjukhus samt hundratals kontor och skolor.

 

Dag 2: Lunchseminarium

NollCO2: Certifiering för klimatneutrala byggnader

Datum och tid: 25 oktober kl. 12.30-13.00
Plats: Sal 307
Talare: Bengt Wånggren och Sue Clark (SGBC), Mattias Tas (Lidl) och fler (TBA)
Arrangör:
  Sweden Green Building Council
Anmälan: Via denna länk.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering för klimatneutrala byggnader, utvecklad av Sweden Green Building Council. Genom NollCO2 kan växthusgasutsläppen från den byggda miljön minimeras, genom att premiera både energi- och resurseffektivitet och förnybar energiproduktion. Målet är nettonollutsläpp under en byggnads livscykel.

NollCO2 ger branschledarna ett verktyg för att minska sin klimatpåverkan och samtidigt bidra till att utveckla metoder och arbetssätt för att uppnå hållbarhet. NollCO2 är bredare än andra certifieringar och inkluderar mer än den färdiga fastigheten och förvaltningen av den.

  • Kort presentation av systemet: historik, utveckling och pilot
  • Pilotprojekten presenterar sig

Om arrangören
Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.


VILL NI ARRANGERA ETT SEMINARIUM?

Vill ni arrangera en workshop, föreläsning eller kanske ett show room på Building Sustainability 18?

Läs mer här: Frukost-och lunchseminarier BuildSust18