Temamingel

Building Sustainability är en viktig mötesplats för personer verksamma inom hållbart samhällsbyggande. För att underlätta ännu mer för bra möten under konferensen presenterar vi i år en nyhet – ett temamingel!

Minglet kommer att vara uppdelat i fem stationer och fokusera på våra certifieringssystem Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED, GreenBuilding och Citylab. Är du beställare eller konsult? Här möter du dina framtida samarbetspartners!

Du hittar minglet vid konferensens utställningsområde under fikapauserna (24 oktober kl. 14.30-15.10 och 25 oktober kl. 10.15-11.00). Ingen anmälan krävs.